Położenie

Zgodnie z podziałem fizyczno – geograficznym gmina Wysokie Mazowieckie położona jest w granicach Wysoczyzny Wysokomazowieckiej. Od strony północnej wysoczyzna  graniczy z Kotliną Biebrzańską, od strony wschodniej z  Doliną Górnej Narwi. Od strony południowej granicę obszaru wyznacza dolina rzeki Bug a od strony zachodniej Międzyrzecze Łomżyńskie z wałem Czerwonego Boru.
Gmina Wysokie Mazowieckie jest gminą wiejską. Gmina znajduje się w powiecie Wysokomazowieckim. Zajmuje obszar w południowo - zachodniej części województwa Podlaskiego, leży na terenie „Zielonych Płuc Polski”.
Z obszarem opisywanej gminy sąsiaduje miasto Wysokie Mazowieckie. Od północnego – zachodu graniczy z gminą Kołaki Kościelne, od północy z gminą Kulesze Kościelne, od północnego – wschodu z gminą Sokoły, od południowego – wschodu z gminą Nowe Piekuty, od południa z gminą Szepietowo, od południowego – zachodu z gminą Czyżew – Osada i od zachodu z gminą Zambrów

Festyn rodzinny