ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZE W OSP

pasek strony

Zgodnie ze statutem OSP od 1 stycznia do 31 marca 2020r. odbywają się Zebrania Sprawozdawcze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie całego kraju. W Gminie Wysokie Mazowieckie pierwsze posiedzenia odbyły się w jednostkach OSP Gołasze-Puszcza, Osipy-Kolonia oraz Bryki. Przedstawiono sprawozdania z działalności za rok 2019, w tym finansowe, komisji rewizyjnej a także przedstawiono plany na 2020r. Zebrani druhowie jednogłośnie udzielali absolutorium dla Zarządu OSP. Dalsza część zebrania była poświęcona dyskusji nad sprawami bieżącymi. W zebraniach udział wzięli m.in. kpt. Wojciech Sokołowski zastępca dowódcy JRG PSP w Wysokiem Mazowieckiem, Wójt Gminy Wysokie Mazowieckie Krzysztof Krajewski, Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Wysokiem Mazowieckiem Zbigniew Dąbrowski, Sekretarz Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP Agata Wyszomirska, radni oraz sołtysi. Pozostałe jednostki tj: OSP KSRG Dąbrowa-Dzięciel, OSP KSRG Stara Ruś, OSP Jabłonka Kościelna, Kalinowo-Czosnowo, Miodusy Wielkie, Święck Wielki oraz Tybory-Misztale swoje posiedzenia odbędą zgodnie z harmonogramem.

Festyn rodzinny