Wykaz najbliższych poradni specjalistycznych

Szanowni Państwo,

w związku z przekształceniem Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży w jednoimienny szpital zakaźny, ograniczeniu ulega praca poradni specjalistycznych w przedmiotowej placówce. Pacjenci oczekujący na wizytę pierwszorazową powinni zgłaszać się do innych poradni specjalistycznych. W załączeniu przesyłam komunikat w tej sprawie wraz z wykazem najbliższych poradni specjalistycznych z prośba o rozpowszechnienie wśród mieszkańców na administrowanym terenie.

 "Komunikat wraz z wykazem"

Festyn rodzinny