pasek strony

     W czwartek 13 sierpnia br. obchodziliśmy setną rocznicę Bitwy Warszawskiej – rozegranych w dniach 13-15 sierpnia 1920 r. na przedpolach polskiej stolicy, walk, określanych mianem „Cudu nad Wisłą”. Wydarzenia tamtych dni, miały decydujący wpływ na wynik wojny polsko-bolszewickiej. Zdecydowały one o zachowaniu niepodległości przez Polskę i przekreśliły plany rozprzestrzenienia rewolucji komunistycznej na całą Europę.

            O godzinie 10:00 w budynku Urzędu Gminy odbyła się sesja, na której została przyjęta uchwała intencyjna wzniesienia w Jabłonce Kościelnej pomnika upamiętniającego tą szczególną rocznicę. Główne uroczystości związane ze świętowaniem jednego z najważniejszych zwycięstw oręża polskiego odbyły się w Jabłonce Kościelnej. O godzinie 13:00 ks. Stanisław Ołów odprawił mszę św. w kościele parafialnym w intencji poległych żołnierzy i obrońców ojczyzny. Uroczystościom towarzyszyły poczty sztandarowe oraz zaproszeni goście. Po mszy św. uczestnicy przemaszerowali na cmentarz parafialny, gdzie Wójt Gminy w imieniu samorządu wraz z kapłanami, prezesem, dyrektorem, w towarzystwie sztandarów złożyli kwiaty na symbolicznej mogile żołnierzy. Dalsze obchody odbywały się w Szkole Podstawowej w Jabłonce Kościelnej. Na wstępie absolwentka Szkoły Podstawowej w Jabłonce Kościelnej wygłosiła referat, po czym przystąpiono do prezentacji książki młodego lokalnego historyka, mieszkańca gminy - Pana Ignacego Śmigielskiego pt: „Bitwa pod Jabłonką Kościelną 2-4 sierpnia 1920 roku”. Ta publikacja przybliża czytelnikom historię krwawych walk polsko-bolszewickich, które toczyły się na tutejszym terenie latem 1920 r., Przywraca zbiorową pamięć o polskich bohaterach, którzy z poświęceniem próbowali powstrzymać bolszewicką nawałnicę.

Zachęcamy do lektury tej wartościowej publikacji.

Festyn rodzinny