Zaproszenie na konsultacje społeczne „Kraina Bobra”

 1       

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Kraina Bobra” serdecznie zaprasza na spotkania konsultacyjne dotyczące tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju.
W związku z przygotowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju odbędą się spotkania konsultacyjne z mieszkańcami gmin zrzeszonych z LGD.
Spotkania konsultacyjne obejmują analizę słabych i mocnych stron, szans i zagrożeń a także celów LSR. Na spotkaniach konsultowane będą również grupy docelowe, do których kierować będziemy wsparcie i wskaźniki realizacji poszczególnych przedsięwzięć.
Przedyskutujemy również rozwiązania jakie trzeba zastosować w celu realizacji strategii.
Spotkania są współfinansowane w ramach poddziałania ,,Wsparcie przygotowawcze", działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Spotkanie odbędzie się w dn. 23 września 2015, o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wysokiem Mazowieckiem.

plakat

 

Festyn rodzinny